top of page

Čo je skryte v pojme vlásenkarstvo ?

Updated: Feb 4, 2022

Vlásenkar ako remeslo bolo v minulosti zastúpené hlavne na divadelných doskach či filmoch no záujem o príčesky mali aj bežní ľudia.

V prípade žien bol záujem hlavne o príčesky zväčšujúce objem vlasov. Príčesky mali podobu copu, hviezdy či drdolu a používali sa komerčne najčastejšie v 60tich rokov kde efekt veľkých vlasov bol viac ako žiadúci.

Muži využívali s veľkou obľubou pánske tupé.

Parochňe boli taktiež využívane bežne a to najmä strojovo spracované. V obdobiach modernizácie tohto odvetvia ich dokázali tvoriť rýchlejšie a v dostupnejšich cenách. Pomôcka v podobe parochne bola bežna ak si žena nestihla upraviť vlasy, na podstavci ju čakala stále dokonalo upravená parochňa o ktorú sa najčastejšie starala jej kaderníčka, ktorá ju sporadicky umyla a vyfúkala. 

Vlasenkár dneška.


Dnes sa venujeme spracovaniu vlasovovej suroviny do mnohých podôb no základom pre výsledný produkt z vlásenkárskeho atelieru je realistickosť.

Imitovanie rastu realných vlasov či hustoty je smerodajne, no nie menej ako materiál s ktorým pracujeme.

U nás v atelieri pracujeme pri ručnej výrobne výlučne s európským vlasom. Európsky vlas sa vyznačuje jemnosťou a 100 % kompatibilitou.

Pod pojmom európsky vlas rozumieme vlas, ktorý je zhromaždený v štátoch ako Slovensko, Poľsko, Madarsko a Ukrajina. Štruktúrou sú nám tieto vlasy najbližšie.

Slovanské vlasy alebo aj slavic hair sú vlasy ruské no prave ruské vlasy sú panenské nefarbené v svetlých tónoch a v jemnej kvalite, nie vlasy zhromaždené v Kaukazkej oblasti, ktoré už možeme považovať za euroaziu.